Bir adet soba bacası                     75.90 TL
Birden beşe kadar (baca başına)    58.30 TL
Beşten Yukarısı (Baca başına)       38.50 TL
Kat kaloriferleri bacası                   75.90 TL
Şömine bacası                            166.10 TL
Tıkalı bacanın açılması                 203.50 TL
Tıkalı ve ziftli bacanın açılması      242.00 TL
Ziftli baca temizliği                       173.80 TL
Şönt baca temizliği                      166.10 TL
Tek kazanlı kalorifer bacası           185.90 TL
Çift kazanlı kalorifer bacası            204.60 TL
Üç kazanlı kalorifer bacası             220.00 TL
Dört kazanlı kalorifer bacası          306.90 TL
Tek kazanlı kalorifer bacası          193.60 TL
Çift kazanlı kalorifer bacası          220.00 TL
Üç kazanlı kalorifer bacası           306.90 TL
Dört kazanlı kalorifer bacası         322.30 TL
50 daireden yukarı birimler tek kazan    222.20 TL
50 daireden yukarı birimler çift kazan    322.30 TL
Tek kazanlı kalorifer bacası                  357.50 TL
Çift kazanlı kalorifer bacası                  423.50 TL
Üç kazanlı kalorifer bacası                   242.00 TL
Dört kazanlı kalorifer bacası                 322.30 TL
Davlumbaz içi ve Motoru Temizliği        121.00 TL
Yağlı Kanal Temizliği 1 metre için          48.40 TL